De Beernemse Notenkraker

GROS staat voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en lokale Solidariteit. Dit is het overleg- en adviesorgaan binnen de gemeente dat advies geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen omtrent ontwikkelingssamenwerking (internationale solidariteit) en lokale solidariteit (o.a. kansarmoede).
De doelstelling van de GROS is om bij te dragen aan:
een verdraagzame, solidaire, respectvolle en multiculturele samenleving. een objectieve beeldvorming over het Zuiden en Noord-Zuidverhoudingen, en een gemeentelijk beleid met oog voor de structurele aspecten van de Noord-Zuidproblematiek.

Meer info kan je vinden op de website van gemeente Beernem.

Voorzitter :  Jacques Debruyne
Mobiel : 0477 84 61 01
jacquesdebruyne@telenet.be

Noordzuiddienst Beernem
secretaris :
Tel.nr. : 050 28 91 33
noordzuiddienst@beernem.be

Scroll naar boven