De Beernemse Notenkraker

(Kans)armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Het is een gevolg van sociale uitsluitingen die met elkaar verweven zijn : onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, voeding enz… Heel wat factoren kunnen de aanleiding zijn om plots in een negatieve spiraal te verzeilen.
Ziekte, werkloosheid, faillissement, scheiding, ongeval… het kan elk van ons overkomen!
Mensen in armoede hebben het vaak moeilijk om te participeren in de samenleving. Uitsluiting op één domein is vaak de oorzaak van het ontbreken van kansen op andere domeinen.
De voorbije jaren verkeert de Westerse wereld in een diepe crisis en stellen we vast dat (kans)armoede hierdoor, meer dan ooit, dichtbij aanwezig is. De actuele vaststellingen liegen er niet om: meer dan drie op twintig personen in Vlaanderen leeft met een armoederisico.
Een aantal sociaalvoelende Beernemnaren besloten niet langer stille getuige te zijn van dergelijke situaties en stichtten eind 2014 een nieuwe vzw: De Beernemse Notenkraker. Met deze werking willen we de harde noten in het leven helpen kraken!

Kalender

Scroll naar top