De Beernemse Notenkraker

Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. (Kans)armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Het is een gevolg van sociale uitsluitingen die met elkaar verweven zijn : onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, voeding enz… Heel wat factoren kunnen de aanleiding zijn om plots in een negatieve spiraal te verzeilen.
Ziekte, werkloosheid, faillissement, scheiding, ongeval… het kan elk van ons overkomen! 
Mensen in armoede hebben het vaak moeilijk om te participeren in de samenleving. Uitsluiting op één domein is vaak de oorzaak van het ontbreken van kansen op andere domeinen.
De voorbije jaren verkeert de Westerse wereld in een diepe crisis en stellen we vast dat (kans)armoede hierdoor, meer dan ooit, dichtbij aanwezig is. De actuele vaststellingen liegen er niet om: meer dan drie op twintig personen in Vlaanderen leeft met een armoederisico.
Een aantal sociaalvoelende Beernemnaren besloten niet langer stille getuige te zijn van dergelijke situaties en stichtten eind 2014 een nieuwe vzw: De Beernemse Notenkraker. Met deze werking willen we de harde noten in het leven helpen kraken!

Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De POD Maatschappelijke Integratie beheert hierbij het bedrag dat wordt  voorzien per programmaperiode en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, ODC Antwerpen en Alimen’T – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

In het kader van FEAD maakt een enkel criterium het mogelijk om de personen te bepalen die FEAD-producten mogen ontvangen: elke persoon die onder de armoededrempel leeft.

Scroll naar boven