De Beernemse Notenkraker

Samenwerkingsovereenkomst OCMW-Sociaal Huis Beernem

Op 19 december 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst met OCMW-Sociaal Huis Beernem afgesloten, in het kader van de uitvoering van het Meerjarenplan 2020-2025.
Specifiek gaat het hierbij om

  • Actieplan 18.4 : Armoede detecteren doe je niet alleen
  • Actieplan 18.5 : Armoede bestrijden doe je niet alleen onder beleidsdoelstelling 18 : Sociaal en Zorgzaam voor de mensen die het moeilijk hebben.

De vzw engageert zich bij te dragen tot het lenigen van tijdelijke, occasionele materiële noden van alleenstaanden en gezinnen, door het verstrekken van voeding. Het aanbod richt zich tot hulpvragende inwoners van Beernem en ongeacht de leeftijd of geaardheid, de filosofische of religieuze overtuiging, afkomst of ras.
Specifiek:

  • De gratis ingezamelde goederen worden ter beschikking gesteld door particulieren, openbare instellingen, commerciële bedrijven, verenigingen of serviceclubs tegen een eventuele kleine vergoeding.
  • De POD Maatschappelijke Integratie stelt, onder bepaalde voorwaarden, voedsel ter beschikking van OCMW’s en hun erkende organisatie waarmee ze een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten (samenwerkingsovereenkomst type 1) met het oog op hun gratis verdeling onder de meest behoeftigen in het kader van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD).

De overkoepelende organisaties, meer bepaald de regionale voedselbank, centraliseert en verdeelt voedsel aan de erkende partnerorganisaties.

Teneinde de werkzaamheden mogelijk te maken wordt door het OCMW – Sociaal Huis Beernem een jaarlijkse werkingstoelage verleend ten belope van 2.500 euro.
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2020, na goedkeuring door de OCMW-raad in de zitting van 19 december 2019, en geldt voor een periode van 5 jaar of tot en met 31.12.2025.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven