De Beernemse Notenkraker

De Beernemse Notenkraker?! Luc Goutry legt uit…

Op 12 juni 2015 werd de oprichting van de sociale kruidenier aangekondigd door dhr. Luc Goutry, voorzitter OCMW Beernem.

De Beernemse Notenkraker vzw die uitgegroeid is tot het uitgangsbord van diverse organisaties en verenigingen, die zich met behulp van vele vrijwilligers, honderd procent inzetten voor mensen in nood. Voorzitter Jacques De Bruyne opende op vrijdagavond 22 april een sociale superette, om mensen te helpen, die dreigen in een marginale omgeving terecht te komen.

“In onze superette willen we een vorm van gewone winkel uitbouwen, maar dan zonder betalen, maar we zetten er wel de normale winkelprijzen bij. In samenwerking met de bibliotheek en De Klaver, één van de steunorganisaties, willen we hier een cafetaria uitbouwen. We weten immers uit ervaring dat mensen in armoede ook uit het normale sociale weefsel verdwijnen. Kinderen gaan niet meer naar de bib en sporten niet meer. Bijgevolg moeten de mensen zo snel mogelijk uit de problemen geraken”, aldus Jacques De Bruyne.

Een steen in de vorm van een okkernoot en voorzien van de naam De Notenkraker, kunstig gebeiteld door Greet Claeys, werd onthuld door De Bruyne en burgemeester Johan De Rycke en aan de aanwezigen voorgesteld. “In De Notenkraker doen we meer dan voedselbedeling”, aldus De Bruyne. “Naast basis voedingsproducten geven we ook tweede handskledij via De Kapstok. Momenteel komen een 82 gebruikers af op de maandelijkse voedselbedeling van zowel verse als droge voeding. Naar de toekomst toe willen we ons inzetten voor meer permanente sociale superette. We zetten ons verder in voor een sociaal-educatief project budgetbegeleiding, een goed en correct gebruik voedingsproducten aantonen en promotie maken voor kwaliteitsvolle en gezonde maaltijden. De superette beschouwen we als een lage instap voor ondersteunings- en ontmoetingsinitiatieven. De instap wordt verlaagd door vrijwillige gedragenheid. De superette kan een opstap zijn naar professionele hulp”, aldus de voorzitter.

Zorgzaam Beernem

Luc Goutry, voorzitter van het Sociaal Huis, stelt dat armoedebeleid een multi-beleid is. “Bij het ontbreken van essentiële basisbehoeften spreekt men van structurele armoede”, geeft Goutry mee. “We maken onderscheid tussen generatie-armoede, wat kan beschouwd worden als kans-armoede bij mensen die hun leven starten en er gans hun leven mee te maken krijgen. Bij mensen die ongelijke kansen krijgen, zijn er ongelijke uitkomsten. Er vormt zich bij hen een multi-probleem qua opvoeding, opleiding, omgeving, zelfbeeld, relatie, werk, huisvesting, gezondheid, isolement enz… Men kan dit aanpakken door de weerbaarheid te verhogen, het doorbreken van de negatieve levens-spiraal, een volhardende begeleiding en het detecteren van de verantwoordelijkheid. Het is meer dan een kwestie van willen. Men moet kunnen participeren op het gebied van sport, cultuur, verenigingsleven. De aanpak van armoede start bij de kinderen door het tegengaan van erfelijke kans-armoede, opvoedingsondersteuning, samen werking met Kind & Gezin, deelname aan Lokaal Overleg Kind, buitenschoolse kinderopvang, alsook het aanwenden van socio-culturele toelagen”, somt Luc Goutry op.

Cijfers

In Groot-Beernem zijn er 67 personen die het met een leefloon moeten doen. Zo’n twintig personen hebben budgetbegeleiding. Tweehonderd personen vallen onder het budgetbeheer en 41 zitten in collectieve schuldbemiddeling. Zo’n 185 personen genieten van een aanvullende steun. “We behandelen 500 dossiers per jaar”, voegt Gourty er aan toe. “Twintig asielzoekers worden opgevangen en drie verblijven er in een doorgangswoning”. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven